Ledig stilling

SALGSSTILLING MED UTDANNING SOM FØRER TIL AUTORISASJON SOM FORSIKRINGSMEGLER Westbroker har 2 ledige salgsstillinger med studieplass som fører til Autorisasjon som Forsikringsmegler. Autorisasjon bygger på en kombinasjon fagutdanning og praksis, der utdanningen...

Sommerstudentene

Møt «våre» 4 fantastiske sommerstudenter i Bouvet sitt sommerprogram. Bouvet ASA har tatt inn over 60 studenter hvorav 25 er i Stavanger. Gjennom Bouvet sommerjobb-program skal studentene få teste ut hvordan konsulentrollen fungerer...

Endringer i pensjonslovgivningen

Vedtak i korthet Stortinget har behandlet endringer i pensjonslovgivningen mv. om pensjon fra første krone og dag, garanterte pensjonsprodukter. Endringer i foretakspensjonsloven, innskuddspensjonsloven, OTP-loven, tjenstepensjonsloven og forsikringsvirksomhetsloven § 3-19 annet ledd tredje...