Tjenestepensjon og ansatte som permitteres – Hva er regelen her?

Hovedregelen i pensjonslovgivningen er at man ikke skal være med i tjenestepensjonsordningen når man blir permittert. Permitterte ansatte kan derfor meldes ut ved driftsinnskrenkninger om ikke annet er avtalt internt i bedriften, dette er i henhold til §4-3 i lov om innskuddspensjon.

Bedrifter kan imidlertid velge at permitterte fortsatt skal være medlem i pensjonsordningen. Det er viktig å presisere at uansett valg, så skal det gjelde alle ansatte.

Velger bedriften at de ansatte meldes ut skjer følgende:

Ved utmelding vil den ansatte få utstedt pensjonskapitalbevis i henhold til de regler som gjelder for utmelding. Den ansatte får tilbud om fortsettelsesforsikring. Utmelding av ansatte under 12 måneders medlemskap får ikke med seg kapitalen, denne går tilbake til bedriftens premiefond.

Når permitteringsperioden er over skal den ansatte igjen meldes inn i avtalen. Her blir den ansatte meldt inn som ny ansatt. Det kan avtales at pensjonskapitalen blir en del av sparingen i bedriftens pensjonsavtale.

Delvis permitterte har rett til pensjonssparing i henhold til den lønn og stillingsprosent de faktisk har i permitteringsperioden.

Velger bedriften at de ansatte ikke meldes gjelder følgende:

Det innebærer at permitterte har rett til pensjonssparing på lik linje med ansatte som ikke er permittert. De ansatte blir stående med den lønnen de hadde før permittering. Dette gjelder også delvis permitterte.

Kan bedriften la de ansatte bli stående i ordningen, men sette lønnen til kr 0 ?

I noen tilfeller kan det være formålstjenlig at bedriften ikke melder ut, men setter de ansatte med et lønnsgrunnlag og stillingsprosent til 0,- Dette må imidlertid kun brukes for en kortere periode pga ansattes rettigheter mht fortsettelsesforsikring og evt fremtidig uførhet.

Spareprosent og pensjonsgrunnlag

For enkelte bedrifter som nå står i en svært krevende økonomisk situasjon kan endringer i spareprosenten være et alternativ for å redusere løpende kostnader midlertidig. For selskap med 15 ansatte eller flere er det et krav at en slik endring skal vedtas i selskapets styringsgruppe for pensjon. Bedriften har imidlertid styringsrett 

Bruk av Innskuddsfond

I perioder som dette er det viktig å sjekke om bedriften har midler på Innskuddsfondet. Dette er bedriftens penger, og kan brukes til å betale fremtidige pensjonsfakturaer.

Det kan komme endringer i regelverket mht pensjon og permittering

Finanstilsynet ser nå på ulike problemstillinger og eventuelle løsninger knyttet til permittering og regelverket rundt pensjon. Dersom det blir endringer i regelverket vil vi informere om dette. 

Behov for hjelp?

Har dere spørsmål, eller bare vil ta en prat rundt pensjon, ikke nøl med å ta kontakt med oss i Westbroker. Vi er her.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Please reload

Vennligst vent ...