FREMTIDSFULLMAKT. Hva er det og hvorfor bør man ha det?

Det er en fullmakt du gir til noen for det tilfelle at du på grunn av sinnslidelse/demens/alvorlig svekket helbred ikke lenger vil være i stand til å ivareta dine interesser. Det er strenge formkrav til en slik fullmakt så det anbefales å søke råd om hvordan den skal settes opp. Det er viktig at den skrives mens du enda er ved dine «fulle fem».

For ektefeller/samboere er det vanligste at de gir fullmakt til hverandre samt å ta med hvem som skal overta fullmakten dersom begge skulle bli demente. Det naturlige vil som regel være å gi fullmakten videre til ett eller flere av barna. Har du ikke barn, eller ikke ønsker å bruke noen av dem, kan du gi fullmakten til en annen person du har tillit til.

En gitt fullmakt kan trekkes tilbake/endres dersom det skjer mens du enda forstår betydningen av å gjøre det.

Foreldre vil gjerne at barna skal være enige om hva som skal gjøres dersom begge blir demente og da kan fullmakten gis slik at den skal utøves i fellesskap, men det bør da tas med at de kan gi hverandre fullmakt til å handle alene. Ellers kan det lett bli litt tungvint.

Det er opp til den som gir fullmakten å bestemme hvor vid den skal være. Skal den gjelde både økonomiske og personlige forhold? Min anbefaling er å gjøre den altomfattende og kun begrense den med de absolutte begrensninger loven setter, som f.eks. å ikke kunne stemme ved valg. Du må ha tro på at den du gir fullmakt til vil være i bedre stand enn deg til å ta de rette valg om du skulle bli dement.

I fullmakten bør det tas med at den trer i kraft når der foreligger legeerklæring på at fullmaktsgiver er blitt ute av stand til å ta vare på sine interesser. Det vil nok de fleste du skal bruke fullmakten overfor uansett kreve.

Grunnen til at du bør skrive en fremtidsfullmakt er for å gjøre det klart hvem som skal bestemme hvordan dine verdier skal forvaltes og eventuelt fordeles dersom du mister evnen til å bestemme det selv. I realiteten er det som oftest bare arvingene som i et slikt tilfelle har interesse av hvordan verdiene forvaltes og da er det ikke unaturlig at det er disse som overtar ansvaret og retten til å bestemme.

Dersom det ikke skrives noen fullmakt vil det offentlige overta mye av styringen dersom du blir dement og en kan da oppleve at der blir tatt beslutninger i strid med det alle arvingene ønsker og er enige om.

Mitt råd er at alle bør skrive fremtidsfullmakt og det mens en enda er i stand til å kunne gjøre det.

Trenger du hjelp kan du kontakte Westbroker Advokatene AS, Ove Landa tlf. 911 38 991 og Bjørn Sanne tlf. 911 94 793, ove.landa@westbroker.no, bjorn.sanne@westbroker.no 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Please reload

Please Wait