Snart er det du som bestemmer hvor bedriften din skal sette inn din innskuddspensjon!

Stortinget har vedtatt endringer i innskuddspensjonsloven om arbeidstakere i innskuddspensjonsordninger som skal få samlet sine pensjonskapitalbevis fra tidligere arbeidsforhold og tidligere individuell sparing på én konto i arbeidsgivers pensjonsordning – egen pensjonskonto

Egen pensjonskonto kommer nå 01.01.2021

Hva betyr dette?

Dette kommer til å berøre1,4 millioner nordmenn og omfatter nærmere 260 milliarder i pensjonskroner. Opp mot 40 milliarder kroner skal flyttes mellom selskapene basert på passivt samtykke. De ansatte må sikres god informasjon om reservasjon, mulighet for å velge egen leverandør og hva som skjer ved bytte av jobb!

Det er to hovedelementer:

  1. Dagens pensjonskapitalbevis blir slått sammen i en pensjonskonto og flyttes til arbeidsgivers ordning. Det vil skje automatisk for alle, med mindre arbeidstakeren har reservert seg mot det.
  2. Det andre punktet i reformen er at arbeidstaker får rett til å flytte den aktive ordningen hos arbeidsgiver til en annen leverandør enn arbeidsgiveren har.

Skal bedriften administrere dette?

Nei, heldigvis ikke. La oss se på ett eksempel: Bedriften velger pensjonsleverandør A.

  • Hovedregelen her blir at de ansatte får sin opptjening hos pensjonsleverandør A, og pensjonskapitalbevis fra tidligere arbeidsgivere som ligger hos pensjonsleverandør A, B, C og D flyttes inn til pensjonskonto hos A (med mindre de reserverer seg for dette)
  • Ansatte som ønsker annen leverandør enn A, velger dette selv. F.eks B.

Bedriften har her en avtale med Pensjonsleverandør A, som de betaler sparing, risiko, administrasjon og forvaltningskostnader til. Hvis noen ansatte skal ha annen leverandør blir sparingen videresendt til denne fra bedriftens pensjonsleverandør.

Det er også mulig for rene forvaltningsselskap å komme inn på dette markedet og ta hånd om sparedelen. Forsikringsdelen blir jo liggende igjen hos pensjonsleverandøren.

Kort oppsummert så er pensjonskonto bra for den ansatte. (og bedriften)

  1. Mest mulig pensjon for pengene (lavere forvaltningskostnader)
  2. Økt innflytelse på egen pensjon
  3. Bedre oversikt over egen pensjon

Det blir utrolig spennende å se hvordan pensjonsleverandørene løser dette i praksis.

Har du spørsmål om innskuddspensjon for din bedrift? Ta kontakt med oss i Westbroker.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Please reload

Please Wait