Årsberetningskrav om styreansvarsforsikring

Ved ikrafttredelse av ny revisorlov 1. januar 2021 tilføyes regnskapsloven § 3-3a et krav til opplysninger om styreansvarsforsikring.

Det skal gis opplysninger om det er tegnet forsikring for styrets medlemmer og daglig leder for deres mulige ansvar overfor foretaket og tredjepersoner og i tilfelle om forsikringsdekningen. 

Det nye kravet er omtalt i punkt 19.3 i lovproposisjon om ny revisorlov. Kravet gjelder for regnskapsår som starter 1. januar 2021 eller senere.

Utvalget slutter seg til underutvalgets forslag om at årsberetningen skal opplyse om styrets medlemmer og daglig leder har tegnet ansvarsforsikring for sitt mulige erstatningsansvar. Utvalget viser til at slik informasjon blant annet kan komme til å inngå i beslutningsgrunnlaget for investorer som vurderer å investere i det reviderte foretaket.

Foretak som ikke har krav til å utarbeide årsberetning er unntatt fra kravet.

Ta gjerne kontakt med oss i Westbroker for en hyggelig prat rundt styreansvar.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Please reload

Please Wait