Pensjon fra første krone allerede neste år?

Arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik (Ap):

«Regjeringen har nå sett på om det er mulig å innføre disse forbedringene raskere enn det som lovforslaget fremmet av den forrige regjeringen. Vi planlegger derfor for ikrafttredelse allerede fra 1. januar 2022, med mulighet til overgang til 1. juli 2022, for de bedriftene som trenger det» sier hun til VG.

Dette er saken:

Regjeringen Solberg la 18. juni 2021 frem forslag til lovendringer om pensjon fra første krone i private tjenestepensjonsordninger. Forslaget vil kunne innebære økt tjenestepensjon for mange arbeidstakere i privat sektor, og vil kunne påvirke pensjonskostnadene for mange arbeidsgivere. Regjeringen legger opp til at endringene om pensjon fra første krone kan tre i kraft 1. januar 2023

Forslagene innebærer at:

  • minste sparesats på 2 prosent av lønn for obligatorisk tjenestepensjon (OTP) opprettholdes
  • mulighetene i dagens regelverk til å unnta lønn inntil 1 G fra pensjonsopptjening fjernes
  • dagens mulighet til å unnta ansatte under 20 år og ansatte med lavere stillingsandel enn 20 prosent opphører. OTP foreslås endret til å omfatte ansatte fra og med 13 års alder
  • nytt minstekrav til inntekt for medlemskap i pensjonsordningen, foreslås harmonisert med minstegrensen for rapportering til a-ordningen. Denne grensen er som hovedregel på 1 000 kroner, men 10 000 kroner for skattefrie organisasjoner mv.
  • det foreslås ikke å videreføre egne unntaksregler for sesongarbeidere.

Det er bred politisk enighet i Stortinget om lovendringen, spørsmålet nå er starttidspunktet.

Forslaget vil kunne innebære økt tjenestepensjon for mange arbeidstakere i privat sektor, og vil kunne påvirke pensjonskostnadene for mange arbeidsgivere. Det er nok smart å budsjettere med dette allerede nå!

Ønsker din bedrift en god pensjonsprat, så er det bare å ta kontakt med oss i Westbroker.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Please reload

Please Wait