Endringer i pensjonslovgivningen

Vedtak i korthet

Stortinget har behandlet endringer i pensjonslovgivningen mv. om pensjon fra første krone og dag, garanterte pensjonsprodukter. Endringer i foretakspensjonsloven, innskuddspensjonsloven, OTP-loven, tjenstepensjonsloven og forsikringsvirksomhetsloven § 3-19 annet ledd tredje punktum ble vedtatt enstemmig.

Hva betyr dette?

Arbeidsgivere med innskuddsordninger kan i dag velge å starte sparingen for sine ansatte først for inntekt over 1 G, det vil si ca. 100 000 kroner. Etter lovendringen blir det krav i alle private tjenestepensjonsordninger om å spare minst 2 prosent av medlemmenes inntekt fra første krone.

Gjeldende minstekrav til 20 år og 20 prosent stilling for rett på medlemskap i ordningene oppheves også. Ny aldersgrense blir 13 år, som i folketrygden. Ansatte får rett på medlemskap i ordningene når inntekten overstiger grensene for rapporteringspliktig lønn i a-ordningen. Denne grensen er som i dag på 1 000 kroner.

Det blir ikke videreføring av egne unntaksregler for sesongarbeidere.

Konsekvensen av endringene er at sparebeløpene øker og flere ansatte skal meldes inn i pensjonsordningen. De ansatte skal også omfattes av innskuddsfritaket, og har bedriften uførepensjon eller  etterlattedekninger skal ansatte også omfattes av disse. I tillegg kommer økte kostnader til administrasjon og forvaltning. 

Når gjelder dette fra?

Bedrifter som har en pensjonsavtale, må tilpasse denne til nytt regelverk innen 30. juni 2022. Det er ikke noe krav om at det må innbetales ekstra innskudd for perioden 1.1. 2022 – 30.6. 2022. Det er heller ikke krav om at innmelding av ansatte yngre enn 20 år eller ansatte som jobber mindre enn 20%, skal meldes inn før 1. juli.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Please reload

Please Wait